Six Steps to Restoration

 

 


     1.  Avlägsna gammal färg och låt virket torka. Lignu® Impregneringsmedel fungerar inte som det skall om virket är vattenmättat, och kan inte sugas upp genom gammal färg.


     2.  Rensa bort löst, söndersmulat och sönderrötat trä. Lignu® Impregneringsmedel fungerar bäst på trä som inte lätt kan rensas bort.


     3.  Mätta träet med Lignu® Impregneringsmedel. Fill-It Lignu® spackel häftar bäst på trä som först har behandlats med Lignu® Impregneringsmedel.


     4. Fill-It Lignu® spackel appliceras efter det att lösningsmedlen i Lignu® Impregneringsmedel har avdunstat (Det tar från en dag till en vecka beroende på ventilation och rötangrepp.)

     5.  Nästa dag kan Lignu® Fill-It spackel bearbetas och slipas till lämplig passform.

 

 

 

 

 

HOME

 

© copyright 1972 - 2009, The Brain Trust, a California irrevocable trust, reprinted with permission

     6. Innan ytan målas lägger man på ytterligare ett lager Lignu® Impregneringsmedel för att färgen skall fästa bättre och vara längre.